Poprzednia strona
PSJK_2_Okl#0001_r.jpg
PSJK_2_Okl#0001_v.jpg
PSJK_2_Okl#0002_v.jpg
PSJK_2#0001_r.jpg
PSJK_2#0001_v.jpg
PSJK_2#0002_r.jpg
PSJK_2#0002_v.jpg
PSJK_2#0003_r.jpg
PSJK_2#0003_v.jpg
PSJK_2#0004_r.jpg
PSJK_2#0004_v.jpg
PSJK_2#0005_r.jpg
PSJK_2#0005_v.jpg
PSJK_2#0006_r.jpg
PSJK_2#0006_v.jpg
PSJK_2#0007_r.jpg
PSJK_2#0007_v.jpg
PSJK_2#0008_r.jpg
PSJK_2#0008_v.jpg
PSJK_2#0009_r.jpg
PSJK_2#0009_v.jpg
PSJK_2#0010_r.jpg
PSJK_2#0010_v.jpg
PSJK_2#0011_r.jpg
PSJK_2#0011_v.jpg
PSJK_2#0012_r.jpg
PSJK_2#0012_v.jpg
PSJK_2#0013_r.jpg
PSJK_2#0013_v.jpg
PSJK_2#0014_r.jpg
PSJK_2#0014_v.jpg
PSJK_2#0015_r.jpg
PSJK_2#0015_v.jpg
PSJK_2#0016_r.jpg
PSJK_2#0016_v.jpg
PSJK_2#0017_r.jpg
PSJK_2#0017_v.jpg
PSJK_2#0018_r.jpg
PSJK_2#0018_v.jpg
PSJK_2#0019_r.jpg
PSJK_2#0019_v.jpg
PSJK_2#0020_r.jpg
PSJK_2#0020_v.jpg
PSJK_2#0021_r.jpg
PSJK_2#0021_v.jpg
PSJK_2#0022_r.jpg
PSJK_2#0022_v.jpg
PSJK_2#0023_r.jpg
PSJK_2#0023_v.jpg
PSJK_2#0024_r.jpg
PSJK_2#0024_v.jpg
PSJK_2#0025_r.jpg
PSJK_2#0025_v.jpg
PSJK_2#0026_r.jpg
PSJK_2#0026_v.jpg
PSJK_2#0027_r.jpg
PSJK_2#0027_v.jpg
PSJK_2#0028_r.jpg
PSJK_2#0028_v.jpg
PSJK_2#0029_r.jpg
PSJK_2#0029_v.jpg
PSJK_2#0030_r.jpg
PSJK_2#0030_v.jpg
PSJK_2#0031_r.jpg
PSJK_2#0031_v.jpg
PSJK_2#0032_r.jpg
PSJK_2#0032_v.jpg
PSJK_2#0033_r.jpg
PSJK_2#0033_v.jpg
PSJK_2#0034_r.jpg
PSJK_2#0034_v.jpg
PSJK_2#0035_r.jpg
PSJK_2#0035_v.jpg
PSJK_2#0036_r.jpg
PSJK_2#0036_v.jpg
PSJK_2#0037_r.jpg
PSJK_2#0037_v.jpg
PSJK_2#0038_r.jpg
PSJK_2#0038_v.jpg
PSJK_2#0039_r.jpg
PSJK_2#0039_v.jpg
PSJK_2#0040_r.jpg
PSJK_2#0040_v.jpg
PSJK_2#0041_r.jpg
PSJK_2#0041_v.jpg
PSJK_2#0042_r.jpg
PSJK_2#0042_v.jpg
PSJK_2#0043_r.jpg
PSJK_2#0043_v.jpg
PSJK_2#0044_r.jpg
PSJK_2#0044_v.jpg
PSJK_2#0045_r.jpg
PSJK_2#0045_v.jpg
PSJK_2#0046_r.jpg
PSJK_2#0046_v.jpg
PSJK_2#0047_r.jpg
PSJK_2#0047_v.jpg
PSJK_2#0048_r.jpg
PSJK_2#0048_v.jpg
PSJK_2#0049_r.jpg
PSJK_2#0049_v.jpg
PSJK_2#0050_r.jpg
PSJK_2#0050_v.jpg
PSJK_2#0051_r.jpg
PSJK_2#0051_v.jpg
PSJK_2#0052_r.jpg
PSJK_2#0052_v.jpg
PSJK_2#0053_r.jpg
PSJK_2#0053_v.jpg
PSJK_2#0054_r.jpg
PSJK_2#0054_v.jpg
PSJK_2#0055_r.jpg
PSJK_2#0055_v.jpg
PSJK_2#0056_r.jpg
PSJK_2#0056_v.jpg
PSJK_2#0057_r.jpg
PSJK_2#0057_v.jpg
PSJK_2#0058_r.jpg
PSJK_2#0058_v.jpg
PSJK_2#0059_r.jpg
PSJK_2#0059_v.jpg
PSJK_2#0060_r.jpg
PSJK_2#0060_v.jpg
PSJK_2#0061_r.jpg
PSJK_2#0061_v.jpg
PSJK_2#0062_r.jpg
PSJK_2#0062_v.jpg
PSJK_2#0063_r.jpg
PSJK_2#0063_v.jpg
PSJK_2#0064_r.jpg
PSJK_2#0064_v.jpg
PSJK_2#0065_r.jpg
PSJK_2#0065_v.jpg
PSJK_2#0066_r.jpg
PSJK_2#0066_v.jpg
PSJK_2#0067_r.jpg
PSJK_2#0067_v.jpg
PSJK_2#0068_r.jpg
PSJK_2#0068_v.jpg
PSJK_2#0069_r.jpg
PSJK_2#0069_v.jpg
PSJK_2#0070_r.jpg
PSJK_2#0070_v.jpg
PSJK_2#0071_r.jpg
PSJK_2#0071_v.jpg
PSJK_2#0072_r.jpg
PSJK_2#0072_v.jpg
PSJK_2#0073_r.jpg
PSJK_2#0073_v.jpg
PSJK_2#0074_r.jpg
PSJK_2#0074_v.jpg
PSJK_2#0075_r.jpg
PSJK_2#0075_v.jpg
PSJK_2#0076_r.jpg
PSJK_2#0076_v.jpg
PSJK_2#0077_r.jpg
PSJK_2#0077_v.jpg
PSJK_2#0078_r.jpg
PSJK_2#0078_v.jpg
PSJK_2#0079_r.jpg
PSJK_2#0079_v.jpg
PSJK_2#0080_r.jpg
PSJK_2#0080_v.jpg
PSJK_2#0081_r.jpg
PSJK_2#0081_v.jpg
PSJK_2#0082_r.jpg
PSJK_2#0082_v.jpg
PSJK_2#0083_r.jpg
PSJK_2#0083_v.jpg
PSJK_2#0084_r.jpg
PSJK_2#0084_v.jpg
PSJK_2#0085_r.jpg
PSJK_2#0085_v.jpg
PSJK_2#0086_r.jpg
PSJK_2#0086_v.jpg
PSJK_2#0087_r.jpg
PSJK_2#0087_v.jpg
PSJK_2#0088_r.jpg
PSJK_2#0088_v.jpg
PSJK_2#0089_r.jpg
PSJK_2#0089_v.jpg
PSJK_2#0090_r.jpg
PSJK_2#0090_v.jpg
PSJK_2#0091_r.jpg
PSJK_2#0091_v.jpg
PSJK_2#0092_r.jpg
PSJK_2#0092_v.jpg
PSJK_2#0093_r.jpg
PSJK_2#0093_v.jpg
PSJK_2#0094_r.jpg
PSJK_2#0094_v.jpg
PSJK_2#0095_r.jpg
PSJK_2#0095_v.jpg
PSJK_2#0096_r.jpg
PSJK_2#0096_v.jpg
PSJK_2#0097_r.jpg
PSJK_2#0097_v.jpg
PSJK_2#0098_r.jpg
PSJK_2#0098_v.jpg
PSJK_2#0099_r.jpg
PSJK_2#0099_v.jpg
PSJK_2#0100_r.jpg
PSJK_2#0100_v.jpg
PSJK_2#0101_r.jpg
PSJK_2#0101_v.jpg
PSJK_2#0102_r.jpg
PSJK_2#0102_v.jpg
PSJK_2#0103_r.jpg
PSJK_2#0103_v.jpg
PSJK_2#0104_r.jpg
PSJK_2#0104_v.jpg
PSJK_2#0105_r.jpg
PSJK_2#0105_v.jpg
PSJK_2#0106_r.jpg
PSJK_2#0106_v.jpg
PSJK_2#0107_r.jpg
PSJK_2#0107_v.jpg
PSJK_2#0108_r.jpg
PSJK_2#0108_v.jpg
PSJK_2#0109_r.jpg
PSJK_2#0109_v.jpg
PSJK_2#0110_r.jpg
PSJK_2#0110_v.jpg
PSJK_2#0111_r.jpg
PSJK_2#0111_v.jpg
PSJK_2#0112_r.jpg
PSJK_2#0112_v.jpg
PSJK_2#0113_r.jpg
PSJK_2#0113_v.jpg
PSJK_2#0114_r.jpg
PSJK_2#0114_v.jpg
PSJK_2#0115_r.jpg
PSJK_2#0115_v.jpg
PSJK_2#0116_r.jpg
PSJK_2#0116_v.jpg
PSJK_2#0117_r.jpg
PSJK_2#0117_v.jpg
PSJK_2#0118_r.jpg
PSJK_2#0118_v.jpg
PSJK_2#0119_r.jpg
PSJK_2#0119_v.jpg
PSJK_2#0120_r.jpg
PSJK_2#0120_v.jpg
PSJK_2#0121_r.jpg
PSJK_2#0121_v.jpg
PSJK_2#0122_r.jpg
PSJK_2#0122_v.jpg
PSJK_2#0123_r.jpg
PSJK_2#0123_v.jpg
PSJK_2#0124_r.jpg
PSJK_2#0124_v.jpg
PSJK_2#0125_r.jpg
PSJK_2#0125_v.jpg
PSJK_2#0126_r.jpg
PSJK_2#0126_v.jpg
PSJK_2#0127_r.jpg
PSJK_2#0127_v.jpg
PSJK_2#0128_r.jpg
PSJK_2#0128_v.jpg
PSJK_2#0129_r.jpg
PSJK_2#0129_v.jpg
PSJK_2#0130_r.jpg
PSJK_2#0130_v.jpg
PSJK_2#0131_r.jpg
PSJK_2#0131_v.jpg
PSJK_2#0132_r.jpg
PSJK_2#0132_v.jpg
PSJK_2#0133_r.jpg
PSJK_2#0133_v.jpg
PSJK_2#0134_r.jpg
PSJK_2#0134_v.jpg
PSJK_2#0135_r.jpg
PSJK_2#0135_v.jpg
PSJK_2#0136_r.jpg
PSJK_2#0136_v.jpg
PSJK_2#0137_r.jpg
PSJK_2#0137_v.jpg
PSJK_2#0138_r.jpg
PSJK_2#0138_v.jpg
PSJK_2#0139_r.jpg
PSJK_2#0139_v.jpg
PSJK_2#0140_r.jpg
PSJK_2#0140_v.jpg
PSJK_2#0141_r.jpg
PSJK_2#0141_v.jpg
PSJK_2#0142_r.jpg
PSJK_2#0142_v.jpg
PSJK_2#0143_r.jpg
PSJK_2#0143_v.jpg
PSJK_2#0144_r.jpg
PSJK_2#0144_v.jpg
PSJK_2#0145_r.jpg
PSJK_2#0145_v.jpg
PSJK_2#0146_r.jpg
PSJK_2#0146_v.jpg
PSJK_2#0147_r.jpg
PSJK_2#0147_v.jpg
PSJK_2#0148_r.jpg
PSJK_2#0148_v.jpg
PSJK_2#0149_r.jpg
PSJK_2#0149_v.jpg
PSJK_2#0150_r.jpg
PSJK_2#0150_v.jpg
PSJK_2#0151_r.jpg
PSJK_2#0151_v.jpg
PSJK_2#0152_r.jpg
PSJK_2#0152_v.jpg
PSJK_2#0153_r.jpg
PSJK_2#0153_v.jpg
PSJK_2#0154_r.jpg
PSJK_2#0154_v.jpg
PSJK_2#0155_r.jpg
PSJK_2#0155_v.jpg
PSJK_2#0156_r.jpg
PSJK_2#0156_v.jpg
PSJK_2#0157_r.jpg
PSJK_2#0157_v.jpg
PSJK_2#0158_r.jpg
PSJK_2#0158_v.jpg
PSJK_2#0159_r.jpg
PSJK_2#0159_v.jpg
PSJK_2#0160_r.jpg
PSJK_2#0160_v.jpg
PSJK_2#0161_r.jpg
PSJK_2#0161_v.jpg
PSJK_2#0162_r.jpg
PSJK_2#0162_v.jpg
PSJK_2#0163_r.jpg
PSJK_2#0163_v.jpg
PSJK_2#0164_r.jpg
PSJK_2#0164_v.jpg
PSJK_2#0165_r.jpg
PSJK_2#0165_v.jpg
PSJK_2#0166_r.jpg
PSJK_2#0166_v.jpg
PSJK_2#0167_r.jpg
PSJK_2#0167_v.jpg
PSJK_2#0168_r.jpg
PSJK_2#0168_v.jpg
PSJK_2#0169_r.jpg
PSJK_2#0169_v.jpg
PSJK_2#0170_r.jpg
PSJK_2#0170_v.jpg
PSJK_2#0171_r.jpg
PSJK_2#0171_v.jpg
PSJK_2#0172_r.jpg
PSJK_2#0172_v.jpg
PSJK_2#0173_r.jpg
PSJK_2#0173_v.jpg
PSJK_2#0174_r.jpg
PSJK_2#0174_v.jpg
PSJK_2#0175_r.jpg
PSJK_2#0175_v.jpg
PSJK_2#0176_r.jpg
PSJK_2#0176_v.jpg
PSJK_2#0177_r.jpg
PSJK_2#0177_v.jpg
PSJK_2#0178_r.jpg
PSJK_2#0178_v.jpg
PSJK_2#0179_r.jpg
PSJK_2#0179_v.jpg
PSJK_2#0180_r.jpg
PSJK_2#0180_v.jpg
PSJK_2#0181_r.jpg
PSJK_2#Target_r.jpg
Poprzednia strona
Opis
Księga urodzeń (chrztów) parafii Kozy za lata 1699-1735, księga zaślubionych parafii Kozy za lata 1700-1733; tom II
Lokalizacja
Poprzednie archiwumParafia św. św. Szymona i Judy Tadeusza w KozachNastępne archiwum
Nazwa zespołu
Poprzedni zespółKsięgi metrykalneNastępny zespół
Sygnatura
Poprzednia sygnaturaPSJK 2Następna sygnatura
Typ numeracji
paginacja
Poziom opisu
Jednostka archiwalna
Daty skrajne
1699 - 1739
Zakres i zawartość
Tom zawiera wpisy ochrzczonych z parafii pw. św. Szymona Apostoła i Judy Tadeusza w Kozach za lata 1699-1735 oraz wpisy zaślubionych za lata 1700-1733, dokonywane przez plebanów Mateusza Pieskowicza (Piechowicza), Błażeja Marynczaka, Franciszka Sobieszczańskiego, Tomasza Ogieglinskiego i Wojciecha Makowskiego. Parafia swym zasięgiem obejmowała Kozy i wieś Bujakowy. Na kartach 136-141v wpisy ochrzczonych konwertytów wyznania luterańskiego i mojżeszowego.