Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków UPJPII

email: caak@upjp2.edu.pl

Adres: ul. Bernadyńska 3, 31-069 Kraków