Deklaracja Dostępności dla strony internetowej caak.upjp2.edu.pl

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność do strony strony internetowej „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony caak.upjp2.edu.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-12-31.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niektóre dokumenty nie są dostępne (między innymi skany zarządzeń, regulaminów). Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, które z nich są potrzebne i jak powinniśmy je dostosować.

[MOU1] 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-14

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. Dostępności w UPJPII, e-mail koordynator.dostepnosci@upjp2.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 519 323 345. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Koordynatora Dostępności: koordynator.dostepnosci@upjp2.edu.pl. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich: strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek UPJPII ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków, budynek dydaktyczny i administracyjny

 

 

 • Do budynku prowadzi 1 wejście główne od ul. Bernardyńskiej. Do wejścia prowadzą kamienne schody, które osoba poruszająca się na wózku może przebyć jedynie z pomocą drugiej osoby i rampy podjazdowej. Alternatywą jest wejście do budynku od strony parkingu do którego prowadzi zamykana automatycznie brama. Brama otwierana jest przez portiera na wezwanie (dzwonek).
 • Wejście do budynku od strony parkingu prowadzi bezpośrednio do windy, która prowadzi na wszystkie piętra budynku.
 • Portiernia znajduje się na parterze na wprost wyjścia z szybu windowego.
 • Na parkingu nie ma miejsc parkingowych oznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami
 • Do sal dydaktycznych znajdujących się na skrzydłach budynku znajdują się kilkustopniowe schody, które można pokonać za pomocą składanych ramp podjazdowych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
 • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.
 • Etykiety aale dydaktycznych nie mają opisów w Braillu, tabliczki nie mają tekstu powiększonego i kontrastu.
 • Nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących.
 • Schody posiadają tylko jedną poręcz, nie ma oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących oraz powłok antypoślizgowych.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze przy portierni.