Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (Archiwum arcybiskupa Eugeniusza Baziaka)

Archiwum Archidiecezji Lwowskiej jest jedynym tego typu zbiorem dokumentów pozwalających na naukowe opisanie nie tylko życia Kościoła w Galicji Wschodniej, ale i życia codziennego jej mieszkańców. Dokumenty te w niepowtarzalny sposób pozwalają odtworzyć relacje społeczne, administracyjne, kulturalne i naukowe obszaru będącego poza obecnymi granicami Polski. 

Zespoły objęte projektem:

 • Akta wizytacji biskupich
 • Akta konsystorskie z okresu staropolskiego
 • Akta konsystorskie z XIX i XX wieku
 • Akta metrykalne
 • Indeksy do akt konsystorskich (1624–1859)

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie to z kolei jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów źródeł dokładnie opisujących każdy aspekt życia społecznego w diecezji krakowskiej od początków XV wieku. Bogactwo kulturowe i różnorodność tak rozległej diecezji znajduje odbicie w materiałach archiwalnych gromadzonych przez kurię biskupią od czasów średniowiecza. Niebagatelnej wartości dokumentacja dotyczy spraw tak rozległych, jak: sądownictwo kościelne, funkcjonowanie wszystkich jednostek administracji kościelnej, życie duchowe i kulturalne parafian, udzielanie sakramentów czy rozwój gospodarczy beneficjów kościelnych. Ten rozległy materiał do tej pory nie został ani w satysfakcjonujący sposób sklasyfikowany, ani opracowany.

Zespoły objęte projektem:

 • Acta Officialia
 • Acta Episcopalia
 • Akta Metrykalne
 • Acta Administratolia
 • Acta Gratiosa
 • Libri ordinationum
 • Wizytacje Dziekańskie
 • Dokumenty luźne

Archiwa parafialne diecezji bielsko-żywieckiej

W skład trzeciego zespołu, który zostanie poddany digitalizacji wschodzą dokumenty z 41 archiwów parafialnych z terenu Diecezji Bielsko-Żywieckiej. To przede wszystkimbezcenne, staropolskie księgi metrykalne. Najstarsze z nich pochodzą z lat dwudziestych XVII wieku. Zgromadzono w nich informacje na temat niegdysiejszych mieszkańców Podbeskidzia, rejestrując najważniejsze życiowe wydarzenia: narodziny, zawarcie związku małżeńskiego i śmierć. Księgi metrykalne zawierają też ogólne informacje o biegu spraw życiowych: narodzinach i śmierci osób bliskich, ich statusie społecznym, uprawianych profesjach. 

Zespoły objęte projektem:

 • Akta metrykalne z 41 parafii Diecezji Bielsko–Żywieckiej