Konferencja naukowa „Cyfrowe Archiwa Kościelne”, stanowiąca podsumowanie wieloletnich prac nad digitalizacją archiwów kościelnych w Archidiecezji Krakowskiej, odbędzie się już 8 grudnia (czwartek) 2022 roku w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.

Podczas konferencji zespół Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Krakowskiej podzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji projektu, a zaproszeni prelegenci przedstawią wystąpienia, referaty i komunikaty dotyczące digitalizacji i udostępniania kościelnych archiwów. Organizatorzy mają nadzieję nad twórczą dyskusję nad wszelkimi aspektami związanych z utrwalaniem cyfrowym kościelnego dziedzictwa archiwalnego, udostępnianiem, wykorzystaniem w edukacji, uwarunkowaniami prawnymi i historycznymi.

PROGRAM:

10.00-10.10        Przywitanie gości - Ks. prof. dr hab. Jacek Urban

10.10-10.20        Wprowadzenie - Dr Józef Skrabski

10.20-10.40        Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej – próba podsumowania - Dr hab. Marek Hałaburda

10.40-11.00        Digitalizacja Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie - Mgr Delfina Kościółek

11.00-11.20        Digitalizacja metryk parafii diecezji Bielsko-Żywieckiej - Ks. dr Czesław Chrząszcz

11.20-12.00        Przerwa

12.00-12.20        Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Poznańskiej - Ks. dr Jan Maria Musielak

12.20-12.40        Digitalizacja archiwów kościelnych w Archiwum Narodowym w Krakowie - Mgr Daniel Florek, Wojciech Staszkiewicz

12.40-13.00        Kontrola jakości w procesie digitalizacji obiektów płaskich - Andrzej Czyż

13.00-13.30        Przerwa

13.30-13.50        Digitalizacja archiwów kościelnych w Uniwersytecie Papieskim JP II w Krakowie. Uwagi praktyka - Mgr Jacek Świderski

13.50-14.10        Portal Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej - Mgr Artur Karpacz

14.10-14.50        Digitalizacja archiwów kościelnych w praktyce – wizyta studyjna w pracowni digitalizacyjnej UPJP2

14.50-16.00        Obiad

 

Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej jest realizowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), umowa nr: POPC.02.03.01-00-0078/19-00.

Plakat konferencjiPlakat z programem konferencji