Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej realizuje Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Do końca 2022 roku w Internecie udostępnionych zostanie ponad tysiąc jednostek archiwalnych wchodzących w skład trzech zasobów archiwalnych o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej oraz archiwów parafialnych diecezji bielsko-żywieckiej. To wyjątkowe przedsięwzięcie obejmuje wykonanie ponad pół miliona najwyższej jakości skanów i opublikowanie ich w serwisie Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej. Zgodnie z harmonogramem projektu, w grudniu 2021 na stronie udostępniono pierwsze materiały pochodzące z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej. W październiku 2022 roku dołączył do nich zespół Acta gratiosa z Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Zbiór opracowywany w ramach projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej obejmuje 15 jednostek zespołu Acta gratiosa. Poza zestawieniem przywilejów i dyspens wydawanych dla duchowieństwa z terenu diecezji, na kartach trzech pierwszych ksiąg (AG 1–3) z okresu posługi biskupiej Stanisława Kostki Załuskiego (1746–1758) można znaleźć m.in. sprawozdania dotyczące stanu diecezji sporządzane na polecenie wcześniejszych ordynariuszy czy dokumenty pochodzące z kancelarii papieża Benedykta XIV. Następne trzy jednostki (AG 4–6) odnoszą się do okresu sprawowania rządów biskupich w diecezji krakowskiej przez Kajetana Sołtyka (17581788) i zawierają wpisy notariusza Józefa Olechowskiego i oficjała Franciszka Potkańskiego, a także brudnopis spraw. Tom AG 7 w imieniu koadiutora diecezji Michała Jerzego Poniatowskiego sporządził notariusz konsystorza krakowskiego i pleban w Koziegłówkach Marcin Siemeński. W kolejnym woluminie (AG 8, podobnie w tomie AG 12) odnotowano rejestry przywilejów i dyspens z kancelarii oficjałów foralnych i dziekanów oraz liczne odciski pieczętne komendarzy kościelnych. Jednostka AG 9 to terminarz spraw, a księgi opatrzone sygnaturami AG 10 oraz AG 13 zawierają m.in. informacje o księżach przebywających w 1787 roku w areszcie na zamku w Lipowcu. Tom AG 11 jest indeksem wpisów z lat 1768-1790, a jednostki AG 1213 odnoszą się do końcowego okresu rządów koadiutora diecezji Michał Poniatowskiego. Ostatnie wybrane tomy zespołu Acta gratiosa (AG 1415) zawierają opisy czynności administratora diecezji i sufragana Józefa Olechowskiego (17861809).

Do końca 2022 roku strona caak.upjp2.edu.pl będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne materiały archiwalne. Do tego czasu postępy prac digitalizacyjnych oraz kulisy funkcjonowania pracowni można śledzić na kontach projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej w serwisach społecznościowych oraz na blogu.

Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Wartość dofinansowania: 7 328 560,43 PLN

Zdjęcie archiwisty przy pracy