Termin: 26 maja 2022

Godz.: 10.00–13.00

Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej: stacjonarnie w auli budynku dydaktycznego UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie oraz będzie transmitowane online na kanale YouTube JP2TV pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ZGQe3TAnps0

Wstęp wolny (bez konieczności rejestracji)

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich realizuje projekt „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” (caak.upjp2.edu.pl). Celem projektu jest digitalizacja, konserwacja oraz udostępnienie ponad 1000 jednostek archiwalnych wchodzących w skład trzech zasobów o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Archidiecezji Lwowskiej oraz wybranych archiwów parafialnych diecezji bielsko-żywieckiej. 

W grudniu 2021 w serwisie caak.upjp2.edu.pl udostępniono pierwsze zdigitalizowane jednostki z zasobów Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej, a do końca tego roku nastąpi publikacja pozostałych materiałów – łącznie ponad pół miliona najwyższej jakości skanów. 26 maja zapraszamy na spotkanie z realizującym projekt zespołem Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, podczas którego opowiemy o naszych doświadczeniach związanych z digitalizacją archiwów kościelnych.

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Pracowni Digitalizacji i Inwentaryzacji Zabytków UPJPII specjalistów – historyków, archiwistów, fotografów oraz skanerzystów. W programie przewidziano trzy główne panele tematyczne: opracowanie jednostek archiwalnych i praca w dedykowanej bazie danych, digitalizacja materiałów archiwalnych metodą fotograficzną, zarządzanie metadanymi i przechowywanie danych cyfrowych oraz prezentacja rozwiązań zastosowanych w serwisie Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej (caak.upjp2.edu.pl). 

_

Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Wartość dofinansowania: 7 328 560,43 PLN

 

Organizator:  Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Adres: Bernardyńska 3, 31-069 Kraków

Kontakt: caak@upjp2.edu.pl 

Partnerzy projektu:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Archidiecezja Krakowska

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 

Patroni medialni projektu:

TVP Kraków

Radio Kraków

Histmag

Gość Niedzielny

Tygodnik Niedziela

 


 

Plakat promujący wydarzenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. SzkolenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. SzkolenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. SzkolenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. SzkolenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. SzkolenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. SzkolenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. SzkolenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. SzkolenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. SzkolenieDigitalizacja archiwów kościelnych w Polsce. Dzieje. Metody. Osiągnięcia. Szkolenie