O sztuce pięknego pisania. Inicjał


Słowo "inicjał" pochodzi od łacińskiego zwrotu initium, czyli początek i oznacza pierwszą literę słowa rozpoczynającego daną część lub rozdział tekstu. W średniowiecznej sztuce kaligrafii inicjał był większy od pozostałych liter i często towarzyszyła mu dekoracja ornamentalna. Spotykamy inicjały jednokolorowe, ale również bogato przystrojone – nierzadko iluminator (czyli średniowieczny artysta zajmujący się zdobieniem ksiąg i dokumentów) dekorował dzieło sproszkowanym złotem, a szczególnie piękny efekt dawało kładzenie na inicjał płatków prawdziwego złota, aby jego blaskiem podkreślić piękno pisma.

Najważniejszą funkcją inicjału było nadanie rękopisowi walorów małego dzieła sztuki cieszącego oko czytelnika. Poza tym wspaniałe zdobienia tekstu akcentowały prestiż wystawcy dokumentu lub autora księgi. 

Przyjrzyj się wybranym przykładom inicjałów zamieszczonych w galerii obok. Zwróć uwagę w jaki sposób je dekorowano, zdobytą wiedzę wykorzystasz na dalszym etapie pracy.

Zadanie do wykonania

Poczuj się jak średniowieczny iluminator i stwórz swój własny inicjał. Pokoloruj obrazek jednym lub kilkoma kolorami. Możesz posłużyć się przykładowym inicjałem pochodzącym z księgi krakowskiego oficjalatu, która została opracowana i zdigitalizowana w ramach projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.

Do wykonania tego zadania pobierz Kartę pracy zamieszczoną pod adresem: Co kryją dawne księgi? Inicjał – Karta pracy

 

CZAS TRWANIA LEKCJI: 30 min

ETAP EDUKACYJNY: szkoła podstawowa 

TEMATYKA: paleografia 

AUTOR SCENARIUSZA: Piotr Kołpak, Justyna Kuska

 

Karta pracy "Inicjał"Przykładowe iluminowane inicjałyPrzykładowe iluminowane inicjałyPrzykładowe iluminowane inicjały