Przyjrzyj się uważnie prezentowanym obok herbom. Spróbuj zapamiętać z jakich elementów składa się herb i jak są rozmieszone. Ta wiedza przyda Ci się do wykonania następnego zadania.

Zadanie do wykonania

Pomóż prymasowi Janowi Pawłowi Woroniczowi (1757-1829) skompletować swój herb Pawęża. Nazwij poszczególne elementy herbu, wytnij je i ułóż zgodnie z przykładem pochodzącym z biskupiej księgi opracowanej i zdigitalizowanej w ramach projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej.

Do wykonania tego zadania pobierz Kartę pracy zamieszczoną pod adresem:

Z czego składa się herm? – Karta pracy

 

CZAS TRWANIA LEKCJI: 30 min

ETAP EDUKACYJNY: szkoła podstawowa 

TEMATYKA: heraldyka 

AUTOR SCENARIUSZA: Piotr Kołpak, Justyna Kuska

Karta pracy "Co kryją stare księgi: Z czego składa się herb?"Przykładowe herby