Posłużmy się przykładem. W chórze kościoła parafialnego w austriackiej miejscowości Gaas można zauważyć inskrypcję datującą budowę świątyni: saLVe sanCta Mater (Bądź pozdrowiona, Święta Mario). Wyróżnione litery (L, V, C, M) to jednocześnie cyfry rzymskie, które po zsumowaniu ujawniają datę: 50 + 5 + 100 +1000 = 1155.

Więcej o tym czym jest chronostych przeczytacie we wpisie na naszym blogu:
Chronostychy księdza Jana Twaruszki:

https://sdm.upjp2.edu.pl/blog/chronostychy-ksiedza-jana-twaruszki

Zadanie

Zadaniem jest rozszyfrowanie dwóch chronostychów pochodzących z ksiąg metrykalnych parafii św. Michała Archanioła w Goleszowie. Aby ułatwić rozwiązanie łamigłówki, zamieszczamy ściągę:

M – 1000
D – 500
C – 100
L – 50
X – 10

Kartę pracy pobierzesz pod adresem:

https://sdm.upjp2.edu.pl/ciekawi-malopolski/co-kryja-dawne-ksiegi-chronostych
V – 5

 

ETAP EDUKACYJNY: szkoła podstawowa 

TEMATYKA: paleografia 

AUTOR SCENARIUSZA: Piotr Kołpak, Justyna Kuska

 

Co kryją dawne księgi? Chronostych – karta pracy