Herb kapituły krakowskiej, do którego nawiązuje logo Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej, wedle tradycji pojawił się w Polsce za sprawą benedyktyna Aarona, który w 1046 roku objął biskupstwo krakowskie. Od 2016 tarcza herbowa z trzema koronami z tiary papieskiej uzupełniona o insygnia biskupie jest oficjalnym herbem Archidiecezji Krakowskiej.

Projekt Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Oś priorytetowa: II E-administracja i otwarty rząd; Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego; Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Wartość dofinansowania: 7 328 560,43 PLN (stanowiące nie więcej niż 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 6 202 160,69 zł i stanowiące nie więcej niż 84,63 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Więcej o projekcie Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej:

http://pracownia.ihszik.whidk.upjp2.edu.pl/node/356

Justyna Kuska

 

Księga znaku projektu Cyfrowe Archiwum Archidiecezji KrakowskiejLogo projektu, wariant podstawowy, oprac. Barbara WidłakSystem identyfikacji wizualnej – przykładowe materiały promocyjne, oprac. Maria MarkowskaSystem identyfikacji wizualnej – przykładowy layout ulotki, oprac. Maria MarkowskaSystem identyfikacji wizualnej – zasady współistnienia znaku, oprac. Maria Markowska