Jednostka AG 8 zawiera wykaz dyspens i przywilejów, a także „raporty” ze spraw rozstrzyganych przed konsystorzem generalnym oraz konsystorzami foralnymi (okręgowymi) w Sandomierzu, Kielcach, Pilicy, Radomiu, Łukowie i Lublinie w latach 1783-1795. Część protokołów przygotowano do wysłania do Warszawy, gdzie od początku lat osiemdziesiątych przebywał prymas Michał Jerzy Poniatowski, będący jednocześnie administratorem diecezji krakowskiej, kiedy wyszła na jaw choroba psychiczna biskupa Kajetana Sołtyka wywiezionego wcześniej przez Rosjan do Kaługi. Na karcie 81 odciśnięto owalną pieczęć tuszową dziekana proszowickiego Kajetana Kulpińskiego (pojawia się kilkukrotnie na kartach jednostki AG 8), informującego konsystorz krakowski o stanie podległego mu dekanatu. W polu pieczęci znalazło się przedstawienie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie ikonograficznym niewiasty obleczonej w słońce, inspirowane opisem Marii z Apokalipsy św. Jana. Warto zwrócić uwagę na roślinność pod globem oplecionym wężem symbolizującym Szatana oraz na niewielki herb szlachecki należący do właściciela tłoka, umieszczony po prawej stronie. 

Z kolei na karcie 136v odciśnięto nowożytny herb Krakowa uwierzytelniający korespondencję dotyczącą szpitali kościelnych, wymienioną z Komisją Dobrego Porządku (list podpisał notariusz miejski Stanisław Kostka Pączkowski). Karty 151, 152 i 164v zdobią nieczytelne pieczęcie Macieja Józefa Soszyńskiego, wikarego i komendariusza (zarządcy) kościoła w Rudawie, jak również Jana Majewicza, opiekuna świątyni w Babicach oraz Józefa Jasińskiego, komendarza w Sławkowie. 

Niezidentyfikowany tłok odbito na karcie 173 (prawdopodobnie należał do Ksawerego Franciszka Jaskólskiego, kapelana szpitala w Wolbromiu). Podobnie prezentują się odciski na kartach 177, gdzie podpisał się Jakub Jamroziński, komendariusz kościoła w Sędziszowie, a także na karcie 180 z pieczęcią Franciszka Ziębińskiego, prepozyta jędrzejowskiego i komendarza tamtejszego szpitala (powyżej zestawiono census przeznaczony na lecznicę dla ubogich). Z kolei na karcie 189 pojawił się okrągły, papierowy stempel z niezbyt wyraźnym przedstawieniem św. Marii Magdaleny, nawiązującym do wezwania świątyni parafialnej w Rokitnie. 

Pod resztkami odcisku na karcie 190 podpisał się na Józef Memecki, komendarz w Czernichowie. Zbiór pieczęci w niniejszej jednostce Acta Gratiosa zamyka kilka tłoków Jana Nepomucena Kulpińskiego (zapewne spokrewnionego z Kajetanem), dziekana zawichojskiego i plebana w Janikowie. W owalnym polu papierowego stempla znalazła się scena Wniebowzięcia NMP, odnosząca się do patrocinium świątyni w Zawichoście.

Artur Karpacz

Relatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis , Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 81rRelatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 136vRelatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 151rRelatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 152rRelatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 164vRelatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 173rRelatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 177r   Relatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 180r Relatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 180r   Relatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 189r Relatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 189r   Relatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 190r Relatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 190rRelatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 180rRelatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 189rRelatio de causis et negotiis expeditis Cracoviae et in officio curiae episcopalis, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, sygn. AG 8, k. 190r