Celem projektu „Na tropach archiwalnych tajemnic” jest opracowanie przez członków zespołu Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie książeczki interaktywnej (e-book) bezpłatnie udostępnionej w Internecie w otwartym dostępie (Open Access) uzupełnionej o publikację w formie tradycyjnej, tzw. zeszyt ćwiczeń, a także zorganizowanie cyklu warsztatów edukacyjnych kierowanych do dzieci oraz nauczycieli, edukatorów i rodziców prowadzących naukę domową – spotkania będą połączone z pokazem materiałów digitalizowanych w pracowni. 

Książeczka interaktywna oraz zeszyt ćwiczeń zatytułowane podobnie jak projekt obejmą treści merytoryczne opracowane przystępnym dla dzieci językiem, atrakcyjną szatę graficzną oraz szereg gier i zabaw przeznaczonych dla najmłodszych. Realizacja projektu rozpocznie się pod koniec 2021 roku.

Justyna Kuska

 

Na tropach archiwalnych tajemnic – warsztaty dla dzieci podczas 15. edycji Małopolskiej Nocy Naukowców